3 تا 5 روز با من و تیمم سپری کنید...
ما با هم یک کسب و کار آنلاین را به طور کامل لانچ می کنیم!


#1 کشف موفقیت من
پس از تعلیم 250000 دانش پذیر

در این 15 سال اخیر من بیش از 250000 نفر را آموزش داده ام که چگونه یک کسب و کار آنلاین موفق را شروع کنند. در تمام این مدت، من توانستم این تفاوت را متوجه شوم بین کسانی که می توانند و کسانی که نمی توانند این کار را انجام دهند.

در اینجا می گویم که به چه چیزی رسیدم...

دسترسی به مشاور

ما 2 سال بر روی برنامه های مشاوره ای حرفه ای فرد به فرد کار کردیم. اما در ابتدا می خواهم یک هشدار بدهم و آن اینکه این برنامه برای همه افراد نیست.

بنابراین در این صفحه ما این تناسب و فرصت را بررسی می کنیم. به همه سوالات که پرسیده امبه دقت و با صداقت پاسخ دهید..

فقط 5 دقیقه وقت شما را می گیرد.

به هر حال این تست ها برای واجد شرایط بودن برقرار شده اند و آنچه پس از این کار در آخر اتفاق می افتد این است که 3 تا 5 روز با من و تیمم خواهید بود. (البته به صورت شخصی یا حضوری بستگی به شما دارد)

یکبار برای همیشه کمک می کنیم کسب و کار آنلاین شما آماده و راه اندازی شود، اما؟؟؟؟

آماده هستید؟

پرسش #1

نزدیک ترین گزینه به خودتان را انتخاب کنید